Spacer badawczy to metoda eksploracyjna pozwalająca na obserwację wybranych zjawisk w terenie, interakcje z ich uczestnikami i bezpośrednie uczestnictwo. Wybraliśmy tę metodę do szukania potencjalnych historii osób wykluczonych w Krakowie aby umożliwić młodym ludziom zrozumienie procesów prowadzących do wykluczenia oraz umożliwić im stworzenie materiałów, które pomogą przekonać, podnieść świadomość problemów zarówno wśród decydentów, jak i społeczeństwa lokalnego.

Spotkanie i spacer badawczy:

2 grudnia 2017
sala seminaryjna Stowarzyszenia Europe4Youth przy ul. Urzędniczej 14/2 w Krakowie
14.00 – 15.00 – spotkanie przygotowawcze w Europe4Youth,
15.00-17.30 – spacer badawczy po Krakowie pod okiem mentorów,
17.30-18.00 – spotkanie podsumowujące w Europe4Youth.