Czym jest dzisiaj solidarność? Jak jest rozumiana przez młodzież? Jak powinna się realizować? Czym powinna być w Unii Europejskiej?

Tymi tematami zajmie się krakowska młodzież licealna we wrześniu i październiku 2017 roku. Pięć szkół średnich weźmie udział w warsztatach, w trakcie których za pomocą gry planszowej RozgryźTO! eksplorować będą temat solidarności pod różnymi kątami i na różnych poziomach. Drużyny rywalizować będą z sobą tworząc propozycje rozwiązań: projektów społecznych, reform, programów, czy akcji, które realizować mogą samodzielnie. Autorzy/rki najlepszych rozwiązań wezmą udział w spacerze badawczym z mentorem, który pomoże im zgłębić tematykę i udoskonalić swoją propozycję. Ostatnim punktem projektu jest listopadowa debata z udziałem krakowskich i małopolskich decydentów, specjalistów, nauczycieli i przedstawicieli sektora pozarządowego, którzy wspólnie z młodzieżą nakreślą kierunek działania w tym obszarze w Krakowie. Przedstawiony lokalnie punkt widzenia włączony zaś zostanie do rekomendacji Dialogu Usystematyzowanego na temat przyszłości Europy w odpowiednim segmencie konsultacji.

Uwaga – wyzwanie! Warsztaty mogą być prowadzone w języku angielskim, podobnie jak spacery badawcze pod okiem mentorów-obcokrajowców mieszkających w Krakowie.

W celu omówienia szczegółów prosimy o kontakt: b.mos@europe4youth.eu lub p.krzystek@europe4youth.eu!