Prodest logo

PRODEST – promoting entrepreneurship with digital storytelling
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z programem dla młodych osób poszukujących pracy lub inspiracji biznesowych, w ramach którego zdobywają kluczowe kompetencje i stają się twórcami narzędzi edukacyjnych!
Do udziału zapraszamy zarówno młodych ludzi (18-25), jak i instytucje i organizacje działające w obszarze rynku pracy, wspierania przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego:

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DLA MŁODZIEŻY   pdf

ZAPROSZENIE DO KOMITETU INTERESARIUSZY   pdf

Celem projektu jest promocja postaw przedsiębiorczych i rozwój inicjatywności i przedsiębiorczości wśród młodzieży 18-25 z 5 krajów: Francji, Polski, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Słowacji poprzez innowacyjne narzędzia edukacyjne – w formie digital storytelling.
Aby go osiągnąć, w każdym z krajów zrekrutowanych zostanie 10 osób w wieku 18-25 nieuczących się i pozostających poza rynkiem pracy, które będą szkolone i przygotowywane do tworzenia tych narzędzi, testowania ich i upowszechnienia. Jednocześnie będą wspieraniu w rozwijaniu własnych kompetencji i przygotowywani do zmiany statusu na rynku pracy.
Projekt trwa 28 miesięcy, w ramach których odbywać się będą:

  • Spotkania przygotowawcze i szkolenia w Krakowie (grudzień 2016-styczeń 2017),
  • Wyjazd szkoleniowy do Londynu dla 5 osób (marzec 2017),
  • Nagrywanie wywiadów z młodymi przedsiębiorcami (marzec-maj 2017),
  • Edycja filmów i tworzenie narzędzi (marzec-maj 2017),
  • Wyjazd szkoleniowy do Londynu dla kolejnych 5 osób (czerwiec-lipiec 2017),
  • Pilotaż narzędzi – 10-osobowa grupa prowadzi zajęcia dla młodzieży w szkołach i innych instytucjach (2017-2018),
  • Konferencje i spotkania interesariuszy (koniec 2017 i 2018 roku).

Uczestnicy będą pracowali nad trzema typami narzędzi w formie digital storytelling:

  1. Pogłębione wywiady z młodymi przedsiębiorcami na temat ich życiorysów i pracy oraz kompetencji, które pomogły im w osiągnięciu sukcesu,
  2. Kilkuminutowe video przedstawiające konkretne kompetencje potrzebne do rozwoju przedsiębiorstw w formie narracyjnej (video, obraz, rysunki, grafiki),
  3. Kilkuminutowe video przedstawiające przedsiębiorczość jako sposób na życie.

Partnerzy pracują jednocześnie nad stworzeniem przewodnika dla edukatorów składającego się z scenariuszy zajęć i materiałów edukacyjnych rozwijających kompetencje związane z przedsiębiorczością i prowadzeniem organizacji.
Uczestnicy działań – młode osoby nieuczące się i niepracujące – będą mogli skorzystać z międzynarodowych i krajowych szkoleń rozwijających przedsiębiorczość oraz nawiążą bezpośrednie kontakty z młodymi przedsiębiorcami. Członkowie Komitetu Interesariuszy z kolei mogą skierować beneficjentów (młode osoby) do programu, nawiązać kontakty z innymi aktorami w tym obszarze (w 5 krajach) oraz odebrać atrakcyjne narzędzia edukacyjne.

Konsorcjum partnerskie:
Stowarzyszenie Europe4Youth, Kraków (Polska)
Petra Patrimonia Korsyka (Francja)
Creative Exchange, Londyn (Wielka Brytania)
AGAEMP, Vigo (Hiszpania)
KERIC, Cadca (Słowacja)
Nr projektu: 2016-1-FR02-KA205-011370
Erasmus+, KA2, Francja

Aktualności PRODEST