STRONA GŁÓWNA

glowna

Cloud 1“Nieformalna Droga Rozwoju” to projekt dialogu usystematyzowanego mający na celu zwiększenie politycznej i społecznej rozpoznawalności efektów edukacji pozaformalnej oraz stworzenie forum do dyskusji pomiędzy młodzieżą a interesariuszami odpowiedzialnymi za ich edukacje i zatrudnienie.

cele– promowanie pozytywnego wpływu metodologii nauki nieformalnej na proces uczenia się przez całe życie, pośród reprezentantów sektora publicznego odpowiedzialnego za edukację młodzieży

– zwiększanie świadomości head-hunterów i interesariuszy o kompetencjach i umiejętnościach zdobywanych podczas zajęć nauki nieformalnej poprzez przyczynienie się do uznania efektów tejże oraz certyfikowania procesu edukacji nieformalnej jak i osiągnieć jednostki

– promowanie Youthpassa jako rozpoznawanego certyfikatu kompetencji zawodowych, w efekcie zwiększając szanse zatrudnienia uczestników zajęć nauki nieformalnej na poziomie europejskim

– promowanie polityk Unii Europejskiej i Rady Europy w dziedzinie rozpoznawalności edukacji nieformalnej poprzez implementacje ich strategii na poziomie krajowym 

Projekt „Nieformalna Droga Rozwoju” obejmuje: badania wstępne dotyczące rozpoznawalności efektów edukacji pozaformalnej w Polsce, cztery konferencje, cztery spotkania warsztatowe oraz dwa publiczne eventy. Rezultaty projektu zostaną zebrane w końcowej publikacji dotyczącej polityki młodzieżowej oraz edukacji pozaformalnej w Polsce i Europie.

Projekt finansowany jest ze środków Unijnego Programu „Młodzież w Działaniu”.

patroni

stopka

Oficjalna Strona Projektu "Nieformalna Droga Rozwoju: czyli o kopetencjach zdobytych przez naukę nieformalną”