Spotkania Integracyjne Add to google calendar
Międzynarodowe Dni Add to google calendar
Wydarzenia Lokalne Add to google calendar
Wyjazdy Zagraniczne Add to google calendar
Nasze Projekty Add to google calendar
 
KiedyCo
nie 3rd Lis
09:00
10:00
Add event to google
Follow up: poLARPowa Humanity on the Road
„Konferencja”
Wymiana dobrych praktyk - imformacja o wynikach LARPa na Fachprogrammie
- larpy jako narzędzie edukacji obywatelskiej

 

Objaśnienie skrótów:

  • TC – szkolenie
  • SEM – seminarium
  • YE – wymiana młodzieżowa
  • APV – Spotkanie Przygotowawcze do Wymiany Młodzieżowej
  • PRODEST