Europe4Youth pełni rolę organizacji wysyłającej na wolontariat europejski (EVS). Oznacza to, że każda osoba chcąca wyjechać na wolontariat może skorzystać z naszego pośrednictwa.

Można zatem samodzielnie poszukać sobie organizacji goszczącej, interesującego nas projektu i aplikować bezpośrednio do niej. Na EVS można wyjechać do:
1) Państw członkowskich Unii Europejskiej
2) Krajów Programu będących członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) czyli Islandia, Liechtenstein, Norwegia
3) Krajów Programu, które kandydują do Unii Europejskiej: Turcja
4) Sąsiedzkich Krajów Partnerskich: Albania, Armenia, Algieria, Bośnia i Hercegowina, Azerbejdżan, Autonomia Palestyńska , Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Białoruś, Egipt, Kosowo, Federacja Rosyjska, Izrael, Chorwacja, Gruzja, Jordania, Czarnogóra, Mołdowa, Liban, Serbia, Ukraina, Maroko, Syria, Tunezja. Niestety kraje z ostatniej kategorii nie mogą samodzielnie aplikować na projekty, potrzebują do tego organizacji koordynującej EVS aby zrobiła to dla nich. Niestety Europe4Youth nie posiada jeszcze takiego statusu (jest organizacją wysyłającą).

Baza wszystkich organizacji EVS (organizacji wysyłających, przyjmujących i koordynujących) znajduje się tutaj: http://europa.eu/youth/evs_database.

Aplikując do wybranej organizacji przyjmującej wspomnijcie o Europe4Youth, jako organizacji wysyłającej, oczywiście po uprzednim powiadomieniu nas o tym (info@europe4youth.eu). Wybrana organizacja aplikuje wtedy na projekt dla Was do Agencji Narodowej programu Erasmus + w jej kraju, a Europe4Youth jest partnerem tegoż projektu (może to zrobić 3 razy w roku: w lutym, kwietniu i październiku) i wszyscy czekamy na wyniki konkursu. Trwa to średnio 3 miesiące. Tu pierwszy etap procesu jest zakończony.

Drugim sposobem ubiegania się o wyjazd jest śledzenie ofert naszych zagranicznych partnerów, którzy goszczą wolontariuszy EVS. Będą się one na bieżąco ukazywać na naszym fanpage`u: http://facebook.pl/Europe4Youth. Obecnie najsilniej rozwinięte partnerstwo łączy nas z Fahrten-Ferne-Abenteuer (Berlin i Norymberga), które przyjmuje wolontariuszy od 2005 roku i rozwinęło doskonałe warunki pracy i samorozwoju. Kiedy oferta Wam się spodoba i zapragniecie wyjechać do naszych partnerów, aplikacje wysyłacie do nas na info@europe4youth lub poprzez wypełnienie formularza online wskazanego w ofercie wyjazdu. W dalszym ciągu dokonujemy pre-selekcji, a wybranych uczestników przedstawiamy naszym partnerom, którzy dokonują ostatecznego wyboru.

Dalsza procedura jest ta sama – nasi partnerzy składają wniosek na projekt do Agencji Narodowej programu Erasmus+ w ich kraju i wspólnie czekamy na wyniki.

Kiedy wynik jest pozytywny – Wasz projekt został zaakceptowany – rozpoczynamy proces przygotowania do wyjazdu!

Obejmuje ono:

  1. Spotkanie przygotowawcze w naszym biurze w Krakowie przy ul. Urzędniczej 14/1:
    1. Przygotowanie do zadań, jakie wolontariusz będzie wykonywał w organizacji goszczącej.*
    2. Przygotowanie logistyczne: ubezpieczenie, podróż, praktyczne informacje.
    3. Przygotowanie merytoryczne: prawa i obowiązki wolontariusza, zadania organizacji wysyłającej i goszczącej, formy wparcia dla wolontariusza (w tym informacje o przygotowaniu językowym), zasady finansowe oraz formy kontaktu.
    4. Przedstawienie i podpisanie umów z wolontariuszem i organizacją przyjmującą.*
  2. Ewentualne spotkanie przygotowawcze (APV) w miejscu odbycia wolontariatu.

 

* Jeśli organizacja przyjmująca zaaplikowała o takie spotkanie, punkt a. i d. poprzedniego punktu przenosi się na spotkanie przygotowawcze.

Po procesie przygotowawczym pozostaje już tylko wyjazd! Podczas pobytu na wolontariacie uczestnicy, których projekt trwa powyżej 2 miesięcy biorą udział w seminarium tzw. „on-arrival”, a powyżej 6 miesięcy – także w seminarium „mid-term”, zazwyczaj organizowanych przez Agencję Narodową kraju pobytu. Raz do roku odbywa się także „EVS event”, w którym wolontariusze EVS wymieniają się doświadczeniami i podsumowują wyjazd. Po powrocie wolontariusz sporządza raport online.

Podczas pobytu na EVS wolontariusz ma prawo do mentora – osoby pierwszego kontaktu, do którego można zwrócić się z każdą sprawą – od osobistych, po profesjonalne; kursu językowego – jeśli dany język nie jest dostępny w internetowej platformie; oraz wsparcia i instruktażu od bezpośrednich współpracowników. Wolontariusz nie może ponosić finansowej ani innego typu nadmiernej odpowiedzialności. Zadania mają być jednak rozwojowe, ważne dla organizacji i zgodne z preferencjami i zainteresowaniami wolontariusza. W razie konfliktów, sporów, nieporozumień wolontariusz może zgłosić się do mentora lub prosić o mediację organizacji wysyłającej.

To my jesteśmy przecież dla Was!