Wczoraj i dzisiaj szkolimy 🧐 młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji miękkich 🙃 – projekt „Kompetentni Uczniowie” rozwijamy wspólnie z Instytut Europeistyki UJ – wczoraj „Socjolingwistyczny aspekt komunikacji”🗣, dzisiaj „Współpraca w społeczeństwie obywatelskim”👥.

A tak było wczoraj:
👉społeczny, relacyjny wymiar komunikacji,
👉język jako narzędzie porozumiewania się, blokady i stymulatory komunikacji,
👉komunikacji bez przemocy Rosenberga i mowa nienawiści.

|| Projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Europeistyki, POWR.03.01.00-00-C064/16, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, w programie Ścieżki Kopernika 2.0)||