„Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Erasmus+, ale baliście się zapytać” już za nami!

18 września w krakowskim Centrum Obywatelskim wszyscy, którzy planują aplikować na różne projekty we wszystkich sektorach Erasmus+ dowiedzieli się o:
– wymianach młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą,
– wolontariacie w nowej odsłonie – Europejski Korpus Solidarności już do nas dotarł :)
– partnerstwach strategicznych we wszystkich sektorach,
– edukacji szkolnej – wymianie kadry oraz narzędziach, które w tym pomagają,
– kształceniu zawodowym, stażach, job shadowingach itp.,
– szkolnictwie wyższym, stypendiach, programach rozwoju wiedzy,
– edukacji dorosłych i specyfice tego sektora,
– co nieco o sporcie :)

Serdecznie dziękujemy partnerom i prelegent(k)om:
Patrycja Paula Path, Fundacja Edukacyjna Nausika,
Marzena Ples, Stowarzyszenie Strim,
Marzenie Mazurek, SP nr 43 w Krakowie,
Barbara Moś, Stowarzyszenie Europe4Youth,
reprezentantom Agencji Narodowej programu Erasmus+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji:

Agnieszce Włodarczyk i Tomaszowi Jasińskiemu

oraz organizatorom i wolontariusz(k)om:
Piotr Krzystek, Inës Maria, Elisabeth Keilhofer, Henriette S. Lamberten

Kolejne spotkanie w ramach Regionalnego Punktu Informacyjnego Erasmus+ już 23 października. Zapraszamy!

www.europe4youth.eu/rpi
#erasmusplus #rpi2018