Projekt Modele partycypacji młodzieżowej na szczeblu lokalnym w Europie, w którym Stowarzyszenie Europe4Youth jest partnerem ma na celu zbadanie zjawiska, struktur i dobrych praktyk angażowania młodzieży w podejmowanie decyzji w sprawach publicznych oraz w sprawach, które dotyczą młodzieży na poziomie lokalnym. 

Jednym z celów projektu jest identyfikacja, wymiana i upowszechnienie najlepszych praktyk w tych obszarach. Wymiernym efektem ma być wprowadzanie innowacyjnych podejść do zarządzania publicznego rozumianego jako wspólne działanie organów władzy na poziomie lokalnym, społeczeństwa obywatelskiego i organizacji zajmującymi się problematyką młodzieży.

Celem projektu jest zebranie i  mapowanie dobrych praktyk:

  1. istniejących struktur i mechanizmów partycypacji młodzieży w procesie decyzyjnym na szczeblu lokalnym
  2. projektów dydaktycznych, inicjatyw i narzędzi mających na celu przygotowanie młodzieży do partycypacji w politycznym życiu na szczeblu lokalnym.

Aby zgromadzić dane, przygotowaliśmy dwa badania ankietowe – w wersji językowej polskiej i angielskiej.

Pierwsze skupia się na istniejących strukturach i mechanizmach partycypacji młodzieży w procesie decyzyjnym na szczeblu lokalnym, m.in. lokalnych Radach Młodzieżowych, które pełnią rolę doradczą przy podejmowaniu decyzji dotyczących kwestii młodzieżowych.

Jeśli znasz przykłady takich struktur i mechanizmów, podziel się nimi z nami!

Badanie 1 – struktury partycypacji młodzieży na poziomie lokalnym.

Survey 1 – Structures of youth participation in decision-making processes in the local governance

Jeśli natomiast chcesz podzielić się z nami informacjami na temat projektów / inicjatyw / metod czy narzędzi nauczania partycypacji młodzieżowej, przejdź do drugiej ankiety.

Badanie 2 – dobre praktyki projektów partycypacji młodzieży.

Survey 2 – Educational projects, initiatives and tools that prepare young people to participate in the political life at local level

Zachęcamy do zgłaszania dobrych praktyk struktur i projektów!