Zakończyliśmy właśnie 7-dniowe międzynarodowe szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą na temat e-partycypacji. Szukaliśmy prawidłowości i trendów, badaliśmy uczestnictwo młodzieży w sieci i wypracowaliśmy sposoby na wykorzystanie e-narzędzi do wspierania uczestnictwa obywatelskiego młodych ludzi.

W ramach programu odbyły się zajęcia, dzięki którym uczestnicy poznali lepiej temat partycypacji i form uczestniczenia młodzieży w podejmowaniu decyzji w sprawach publicznych. Porównaliśmy różne modele wyjaśniające poziomy i formy tego uczestnictwa, wyłapaliśmy przeróżne formy partycypacji z różnych krajów oraz oceniliśmy ich wpływ i przydatność, a także zagrożenia, jakie z sobą niosą.

W dalszej części programu skupiliśmy się na analizie narzędzi internetowych, social mediów i istniejących platform e-partycypacji oraz dyskusji nad wyzwaniami w stosowaniu tych narzędzi. Próbując wejść w buty młodych ludzi staraliśmy się wyłuskać ich perspektywę i spojrzenie na aktywność w sieci, odnaleźć szanse i zagrożenia. W efekcie wypracowaliśmy prototypowe rezultaty, które miałyby zminimalizować ryzyka w ich używaniu.

Nie pozostaliśmy jednak na naszym wyobrażeniu o tym, czego chce i co czuje młodzież. Nasze analizy i rezultaty zostały przepracowane raz jeszcze wspólnie z młodymi ludźmi z I Liceum z Bochni, którzy specjalnie na tę okazję przyjechali do Krakowa na warsztaty. Uczestnicy szkolenia uzyskali gruntowny feedback dla swojej pracy i nowe spojrzenie na e-narzędzia. Przykładowo, jednym z ciekawszych wniosków była ocena zdjęć używanych na portalach informacyjnych dla młodzieży, które są stereotypowe i sztampowe („uśmiechnięci ludzie na słonecznym tle”). Zamiast tego, młodzi ludzie woleliby widzieć na nich zdjęcia, które odnoszą się do ich życia, a najlepiej – zrobione są przez młodych ludzi! Zainspirowało to nas do stworzenia darmowej bazy zdjęć zrobionych przez młodzież, którą wkrótce będzie można używać. Młodzież pomogła nam zauważyć przeróżne powody, dla których narzędzia projektowane przez dorosłych chcących „wyczuć ducha młodzieży” są dla nich mało ciekawe. Doświadczyliśmy na własnej skórze pracy nad narzędziami, które będą dla młodych ciekawe i atrakcyjne. I wniosek dobrze znany, acz często zapominany – prace nad nimi nie mogą się odbywać bez udziału młodych ludzi.

Po drodze zahaczyliśmy również o wizytę studyjną w Miejskim Centrum Dialogu, gdzie posłuchaliśmy o projektach dialogu miasta Krakowa z mieszkańcami i narzędziach internetowych, jakimi posługuje się miasto. Poznaliśmy także lokalne case study współpracy miasta z organizacjami młodzieżowymi i pracującymi z młodzieżą – Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży.

Program zakończyliśmy dopracowaniem wypracowywanych narzędzi (projektu kampanii, aplikacji mobilnej, scenariusza badawczego do konsultacji z młodzieżą i kilku innych) oraz zainicjowaniem kampanii promującej aktywność społeczną i obywatelską młodzieży – #wemovetoo. Wkrótce będzie można przeczytać o niej więcej na kanałach naszych i naszych partnerów w projekcie: sieci DYPALL, Hellenic Youth Participation, Youth Senate Tallin, Mladiinfo Slovensko, Warrols i Center for Intercultural Dialogue.

Pozostańcie z nami!

Projekt sfinansowano z programu Erasmus+ KA1: mobilność osób pracujących z młodzieżą.