Główną częścią zajęć był LARP edukacyjny. LARP live action role-playing, jest to mieszanka gry i improwizowanego teatru, gdzie uczestnicy starają się zrealizować swoje zadania wcielając się w wyznaczone postacie.

Podczas LARPA o współpracy w społeczeństwie obywatelskim uczniowie wcielili się w mieszkańców pewnego niewielkiego miasta, gdzie doszło do zamknięcia lokalnego centrum młodzieżowego. To ich rolą było postanowienie czy na miejsce starego powstanie nowe centrum młodzieżowe czy centrum młodego biznesu. Mogli znaleźć także inne zastosowanie dla budynku. Uczestnicy otrzymali w różnorakie role: od lokalnych decydentów, takich jak burmistrz i członkowie rady miasta, przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli biznesu, mediów oraz młodzieży. Każda z ról miała pełny opis postaci oraz cele, na spełnieniu których zależy graczom podczas przeprowadzanej symulacji.
Projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Europeistyki, POWR.03.01.00-00-C064/16, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, w programie Ścieżki Kopernika 2.0).