Szkolimy się! Kolejne seminarium w ramach międzynarodowego treningu dla trenerów odbyło się w Konstancinie Jeziornej pod Warszawą. To kolejny krok do coraz wyższej jakości programów edukacyjnych Stowarzyszenia i nie tylko :)

Kurs „ToT” składa się z trzech międzynarodowych seminariów, spotkań z mentorami, kursów online i konwersacji w zespołach zadaniowych. Integralną częścią kursu jest również zorganizowanie treningu praktycznego w ramach European Youth Calendar 2018. Zespół zawierający naszą trenerkę – Barbarę Moś – realizuje projekt w Budapeszcie na zlecenie węgierskiej Agencji Narodowej Programu Erasmus+. Będzie to kurs dla liderów młodzieżowych przygotowujący ich do usieciowienia ich pracy z młodzieżą i organizowania międzynarodowych inicjatyw młodzieżowych zmieniających ich lokalną rzeczywistość.

Podczas drugiego seminarium poruszano tematy takie jak samosterowność w uczeniu się, projektowanie programów edukacyjnych, obserwacja i feedback oraz tworzenie międzynarodowych zespołów zadaniowych.

Uczestnictwo naszej trenerki w kursie wspiera Polska Agencja Narodowa Programu Erasmus+.