W ubiegłym tygodniu Stowarzyszenie Europe4Youth reprezentowane przez Barbarę Moś i uczestnika programu „Solidarna Młodzież” – Mateusza Mireckiego, gościło w Radiu Pryzmat w audycji „Poza Rządem”.

Rozmawialiśmy o projekcie dialogu obywatelskiego młodzieży z decydentami na temat promowania postawy solidarności wśród młodych ludzi i zapobiegania wykluczeniu społecznemu w wybranych przez uczestników aspektach. Jednym z nich jest informacja młodzieżowa. Dostęp do informacji o możliwościach dla młodzieży jest prawem, które często jest niezauważane i pomijane zarówno przez decydentów, jak i samą młodzież. Rozmawialiśmy także o rozumieniu solidarności i współczesnych procesach w Polsce i Europie.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z rozmowy!