Badaczka Europe4Youth Barbara Moś wzięła udział w pracach badawczych nad edukacją muzealną w województwach małopolskim i śląskim prowadzonych przez Instytut Europeistyki UJ.

Efektem trzyletniego projektu badawczego Regionalna czy transregionalna edukacja kulturalna na przykładzie muzeów (projekt realizowany w ramach programu Obserwatorium kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury), którego kierownikiem była dr Kinga Gajda, jest raport zatytułowany Regionalna czy transregionalna edukacja kulturalna na przykładzie muzeów. Edukacja muzealna skierowana do szkół w województwie małopolskim i śląskim na przestrzeni lat (2010-2015). Raport dostępny TUTAJ.