Licealiści i licealistki z XIII LO w Krakowie wzięli udział w listopadowych warsztatach społecznego aspektu twórczości w Stowarzyszeniu Europe4Youth. O czym było? O wpływie warunków społecznych na twórczość, o twórczości jako sposobie wpływania na rzeczywistość i roli kreatywności w życiu społecznym, jak i indywidualnym.

Zajęcia miały też wymiar praktyczny – zaprojektowania rozwiązania wybranego problemu lub zaspokojenia potrzeby społecznej metodą design thinking. W małych grupach badano znaczenie wybranych potrzeb społecznych próbując dojść do ich sedna i zaprojektować kreatywne rozwiązanie. Królował motyw uzależnień, przewinął się temat demokratyczności szkoły, wspomniane zostały nierówności, wielokulturowość, czy podziały społeczne. W podejściu do tematów przebijała się ambicja i ciekawość.

Celem zajęć było przede wszystkim potraktowanie twórczości szeroko i uświadomienie tego, w jaki sposób można budować warunki do bycia kreatywnym i tworzenia innowacji. A są to zarówno kwestie otoczenia, jak i własna postawa i podejście do problemów. Bo każdy wytwór człowieka odpowiada na problemy, potrzeby, sygnały płynące ze społeczeństwa, a społeczeństwo warunkuje to, co nazywamy twórczością.

Ciekawi rezultatów? Nie tak szybko. Pozostawiliśmy wiele otwartych pytań i kwestii do przemyśleń. Bo kto twierdzi, że ma odpowiedzi, zamyka drogę kreatywności :-)

Projekt zatytułowany „Kompetentni uczniowie”, POWR.03.01.00-00-C064/16, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, w programie Ścieżki Kopernika 2.0)