Piraci też swój kodeks mają, toteż Zgromadzenie Walne Stowarzyszenia Europe4Youth uświetniliśmy przezabawnym LARPem (life action role play), w którym kapitanowie pirackich łajb ustalają zasady we wzajemnych stosunkach i wspólnie decydują o tym, co zrobić w obliczu nadchodzącego zagrożenia ze strony Brytyjskiej floty.

Było więc i o wzajemnym poszanowaniu łupów, niemordowaniu się na morzach (na lądzie te zasady już nie obowiązują), czy zasadach dzielenia zysków między załogę statku. Uregulowano kwestie hazardu i picia rumu przed bitwą. Wybrano też Króla Piratów – Lucjusza Czarnobrodego, a całą rozgrywkę wygrała Krwiożercza Suka (imię wybrane przez samą zainteresowaną), która… przypadkiem zdobyła klucze do skrzyni skarbów.

Rezultaty Zgromadzenia Walnego były podobnie spektakularne. Oprócz podsumowań i wyborów do nowych-starych władz opracowano tematyczny zakres przyszłej działalności Stowarzyszenia. Będziemy więc płynąć w kierunku przewidywalnym (pozostajemy w obecnych ramach strategicznych), acz na nowych wodach. Skupimy się na rozwijaniu narzędzi edukacyjnych dla młodzieży (głównie do kompetencji medialnych i analitycznych), informacji młodzieżowej w Internecie, rozwijaniu wolontariatu europejskiego, nowych metodach facylitacji edukacji pozaformalnej i rozwoju dobrej i długoterminowej współpracy z partnerami.

Władze Stowarzyszenia zostały tym samym upoważnione, by te kierunki zoperacjonalizować i ubrać w formę projektów i zadań bieżących. Wyniki? Już wkrótce!