Europe4Youth się szkoli! Tegoroczny program szkoleniowy dla trenerów w sektorze młodzieżowym objął skład naszego Stowarzyszenia, które dzięki czemu zyskujemy możliwości rozwoju kompetencji oraz nawiązania dobrych partnerstw z trenerami reprezentującymi podobne profilem organizacje w Europie.

Read More →

Loka-Krak has been (and still is) the summer project of Europe4Youth in collaboration with Wavelo Rower Miasta Krakowa. What „Loka-Krak” proposes is a network an alternative bicycle routes highlighting less known but just as incredible as the best known Places in the city of Krakow and also the idea of taking part of a healthy lifestyle is […]

Read More →

Piraci też swój kodeks mają, toteż Zgromadzenie Walne Stowarzyszenia Europe4Youth uświetniliśmy przezabawnym LARPem (life action role play), w którym kapitanowie pirackich łajb ustalają zasady we wzajemnych stosunkach i wspólnie decydują o tym, co zrobić w obliczu nadchodzącego zagrożenia ze strony Brytyjskiej floty.

Read More →

W ramach projektu PRODEST odbyły się dotąd dwie mobilności edukacyjne dla młodzieży: w Londynie, gdzie uczyliśmy się kręcić i edytować filmy z wywiadów z przedsiębiorcami, oraz w Makovie na Słowacji, gdzie młodzież przygotowywana była do prowadzenia warsztatów przedsiębiorczości dla młodzieży szkolnej, pozaszkolnej i studentów. Spotkanie na Słowacji było już ostatnią okazją dla młodych zespołów projektowych, […]

Read More →

Po spotkaniu z partnerami projektu PRODEST mamy dobre decyzje i plan na najbliższe miesiące. Od września startujemy z warsztatmi dla młodzieży nt. rozwijania poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości z użyciem materiałów video na bazie wywiadów z młodymi przedsiębiorcami! Warsztaty prowadzone w Krakowie i Wrocławiu są bezkosztowe, a organizacja warsztatów poza ww. miastami wymaga jedynie pokrycia kosztów […]

Read More →

Ostatnia odsłona programu RETOOLED dla organizacji młodzieżowych chcących profesjonalizować swoją pracę i osiągać szerszy zasięg i wywierać większy wpływ odbyła się końcem czerwca 2017 w Pancevie (Serbia) pod okiem trenerów z Europe4Youth. 8 organizacji młodzieżowych z krajów Unii Europejskiej i Bałkanów rozwijało umiejętności współpracy z władzami publicznymi, wchodzenia w struktury dialogu społecznego, rozwijania pozycji organizacji […]

Read More →